skip to Main Content

Donatie NVLE fonds

In 2002 is het NVLE fonds opgericht waarin alle donaties en legaten worden gestort. Dit fonds wordt uitsluitend gebruikt voor onderzoek naar lupus, APS, sclerodermie en MCTD, of om onderzoek naar deze ziekten te stimuleren. Ook projecten aangaande deze ziekten kunnen hiervoor in aanmerking komen. Hierbij kunt u denken aan subsidies voor onderzoeken en proefschriften of voor bepaalde aandachtsprojecten omtrent lupus, APS, sclerodermie en MCTD.

Ook reikt de NVLE sinds 2008 jaarlijks een Award uit, waarbij uit dit fonds een bedrag van € 2.500,– wordt geschonken aan een arts of onderzoeker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onderzoek naar of verbetering in de behandeling van bepaalde ziekteverschijnselen van lupus (DLE/SLE), het antifosfolipiden syndroon (APS)  sclerodermie of MCTD. Ook een belangrijke innovatie met betrekking tot de klinische of poliklinische zorg voor patiënten met deze ziekten komt voor nominatie in aanmerking. De winnaar dient wel verantwoording af te leggen om dit geld voor ontwikkeling in zijn/haar onderzoeken te gebruiken.
In de even jaren wordt de Award uitgereikt aangaande lupus of APS, en in de oneven jaren aangaande sclerodermie of MCTD.

U kunt uw gift overmaken naar
NL26ABNA0432710884 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Stichting NVLE fonds

Omdat het NVLE fonds een ANBI beschikking heeft, is uw gift aftrekbaar voor de belastingen.

Voor meer informatie bezoek de website van het fonds