skip to Main Content

LuVaCs in Leiden

Als vereniging houden wij graag een vinger aan de pols bij de nieuwste stand van medische ontwikkelingen. Wij onderhouden hiervoor nauwe contacten met diverse vakgebieden en samenwerkingsverbanden. De grote gemene deler die zij allemaal moeten hebben is natuurlijk “een van onze reumatische aandoeningen “. Sommige van deze bijeenkomsten zijn behoorlijk inhoudelijk technisch en medisch, andere evenementen zijn bedoeld om te netwerken of om bijvoorbeeld inspiratie op te doen.

Voor onze vereniging bezoek ik dit soort bijeenkomsten regelmatig en hoewel het mij een hoop energie kost levert het altijd weer onverwachte ontmoetingen en connecties op. Soms is het niet in één keer tot resultaat terug te leiden maar achteraf blijkt dan vaak dat er toch onverwachte successen geboekt zijn.

In dit kader bezocht ik een regionale scholing in het LUMC die gericht was op lupus, vasculitis en complement gemedieerde systeemziekten. Dan heeft u meteen de toon van het gespreksniveau op de juiste hoogte.

Nefrologie en Reumatologie

Een bijzonder goed georganiseerde avond, door de afdeling Nefrologie en Reumatologie die speciaal toegespitst was op de systeemziekte afdelingen van de regionale ziekenhuizen rondom Leiden. Er was een redelijk vol programma wat voorafging door een walking dinner. De voorzitters Dr. Goekoop en Dr. Boom hielden nauwgezet de tijdregie in handen wat er uiteindelijk voor zorgde dat de avond redelijk op tijd afgelopen was.

Onno Teng, nefroloog uit het LUMC begon met een aftrap over de gezamenlijke zorg voor patiënten in regionaal en in ARCH verband en hoe die ketens samen zouden moeten komen. Daarna was het woord aan professor Huizinga die een korte samenvatting gaf over SLE en meer specifiek over neuro-SLE gevolgd door een praktijkvoorbeeld om het ook inhoudelijk inzichtelijk te maken.

Andere ziektebeelden

Er werden ook een aantal andere casussen uit de omliggende ziekenhuizen aan de zaal voorgelegd met de bedoeling om te leren door te delen.

Dr. Teng opende het tweede gedeelte, dat onder voorzitterschap van Dr. Hommes en Dr. van der Woude stond, met de nieuwste stand van zaken over vasculitis in de nieren (bij Anca geassocieerde vasculitis). Daarna nog een drietal casussen uit de regionale ziekenhuizen waarbij ook een sclerodermie patiënt in beeld gebracht werd. Heel treffend hierbij was de samenwerking met het academische ziekenhuis (LUMC), waarin maar wordt aangegeven hoe belangrijk het is dat de dokters elkaar weten te vinden. In dat licht bezien was de afsluitende borrel – Spa rood borrelt ook- een prima manier van afsluiten.

Kortom

Het LUMC krijgt van ons een dikke pluim voor deze nascholingsavond en wat ons betreft een initiatief dat we vaker zouden moeten zien bij de academische centra. Voorlopig ben ik even genoeg medisch bijgeschoold, maar zal evengoed verschijnen op de kennismakingsdag tweedejaars arts in opleiding in het VU medisch centrum, want dokters laten kennismaken met patiënten en hun vereniging, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Verslag Sander Otter

Foto:Liesbeth Beaart-van de Voorde, MSc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *