skip to Main Content

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVLE wordt automatisch ieder kalenderjaar verlengd.

De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden, deze zal dan op 31 december beëindigd worden.

Bij overlijden, door besluit van het bestuur of wanneer van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, zal het lidmaatschap per direct beëindigd worden.
Het is niet mogelijk om reeds betaalde contributie terug te storten.

Opzegformulier

Dhr.Mevr.

Schriftelijk opzeggen

U kunt schriftelijk opzeggen via:

Secretariaat NVLE
Postbus 5056
3502JB UTRECHT

Graag de reden van opzegging vermelden in uw brief.