skip to Main Content

Koninklijke onderscheiding voor Prof. Jo Berden

Koninklijke onderscheiding voor Prof. Jo Berden

Jo Berden (70) ontving deze week de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten als (emeritus) hoogleraar bij de Radboudumc op het gebied van Nefrologie (kennis en behandeling van nierziekten).

Berden verricht sinds 1975 onderzoek naar oorzaken en behandeling van diverse nieraandoeningen, zoals afstoting van transplantaten, diabetische nefropathie (nierschade door suikerziekte) en SLE – een auto-immuunziekte. Gedurende zijn loopbaan en ook na zijn emeritaat, heeft professor Berden zich bijzonder ingezet voor kennisbevordering op het gebied van nierziekten door actieve participatie in en organisatie van onderwijs- en opleidingsactiviteiten. Door de uitgebreide vakkennis is hij betrokken geweest bij de opstelling van (inter)nationale behandelrichtlijnen voor patiënten. Het landelijk onderwijs voor nefrologen in opleiding onder auspiciën van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie is door hem vormgegeven en hij was voorzitter van de centrale opleidingscommissie.

Ook zette hij zich gedurende zijn loopbaan op uitzonderlijke wijze in voor de profilering van het vakgebied van de nefrologie in Nederland en daarbuiten. Van 1995-2001 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (1995-2001) en de eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (1999-2001). Onder zijn leiding kwam de fusie tot stand van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie en de Dialyse Groep Nederland. Tevens werden bij die gelegenheid de Nederlandse Nefrologiedagen geïnitieerd, een omvangrijke 2-daagse nascholingsactiviteit voor nefrologisch Nederland die nog steeds jaarlijks wordt gehouden en zo’n 1.400 bezoekers trekt. Berden is hier de organisator van.

Als voorzitter (1992-2012) van de landelijke SLE werkgroep heeft hij twee belangrijke landelijke trials gecoördineerd over de behandeling van nierontsteking bij SLE (systemische lupus erythmatosus).

Internationale erkenning voor prof. Berden als wetenschapper blijkt onder andere uit zijn lidmaatschap van de Editorial Board van gerenommeerde vaktijdschriften: van 1993 tot 2000 voor Kidney International en van 2003-2010 subject-editor ‘Immunology and pathology’ voor Nephrology, Dialysis and Transplantation. Hij is lid van het nascholingsteam International Society of Nephrology en de European Renal Association met bijdragen aan nascholingsactiviteiten in Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Sinds 2000 is hij docent bij het jaarlijkse Boerhaave congres en sinds 2010 docent bij de EDTA cursus Nefropathologie. Dertien jaar lang was hij opleider voor het aandachtsgebied nefrologie binnen Radboudumc en lid van Concilium Internae van de Nederlandse Internisten Vereniging van 2008 – 2012. Hij participeerde in een 2-weken durende nascholing nefrologie in Indonesië (gefinancierd door het ministerie van VWS). In 2012 is hij benoemd tot Educational Ambassador van de International Society of Nephrology.

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *