skip to Main Content

ALV / contactmiddag

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
06/04/2019
13:30 - 17:00

Locatie
ARISTO Utrecht

Categorieën Geen Categorieën


Op 6 april 2019 vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats met aansluitend de landelijke
contactmiddag. Deze vindt dit jaar plaats in het ARISTO meeting center, Brennerbaan 150 te Utrecht.

Het thema van de contactmiddag is patiëntenparticipatie.

Programma

13.30 uurOntvangst koffie/thee
14.00 uurAlgemene ledenvergadering
14.30 uurPresentatie ‘Wat beweegt de reumatoloog’
mw. Juliane Stocker, MSc OT, onderzoeker Reuma
Korte pauze
15:15 uurPresentatie ‘Patiëntenparticipatie UMCU’,
mw. Nienke Nijhof, adviseur patiëntenparticipatie UMC Utrecht
15.45 uurPresentatie ‘Patiëntenparticipatie ARCH’
Rita Schriemer
16:00 uurPresentatie ‘Patiëntenparticipatie Target-to-B’
Wendy Zacouris-Verweij
16:15 uurAfsluiting borrel en lotgenotencontact/napraten

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de ALV op 7 april 2018
4. Financiën

  • Financieel jaarverslag 2018
  • Begroting 2019

5. Secretarieel Jaarverslag 2018
6. Bestuurswissel

  • Ali Schriemer-Ardesch treedt af als 2e secretaris.
  • Margot Wijbrans-Roodbergen stelt zich beschikbaar voor de 2e termijn als voorzitter.
  • Sander Otter heeft aangegeven toch voor de volle tweede termijn van 3 jaar te gaan i.p.v. een jaar.
  • Het bestuur stelt voor om Pia de Boer te benoemen tot 1e secretaris. Zij heeft al diverse
    bestuursvergaderingen en de bestuursdagen bijgewoond.
  • Het bestuur stelt Bernou Otter voor als kandidaat voor bestuurslid vrijwilligerscoördinator. De benoeming van bestuursleden is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering. Het is echter te vroeg om haar nu te kunnen voordragen tot benoeming. Het bestuur stelt daarom de vergadering voor om het bestuur en de kandidaat de ruimte te geven voor een gedegen inwerkperiode en bij wederzijds passend onze teamvergadering eind september te machtigen de betreffende kandidaat namens u te benoemen.

7. Rondvraag
8. Sluiting

Graag verwelkomen wij u zaterdag 6 april op onze bijeenkomst.