skip to Main Content

Wij willen u graag attenderen op de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in ons kwartaalblad, het NVLE Venster. Dit blad wordt verspreid naar onze leden en belangstellenden en heeft een oplage van 2.600 exemplaren. Hiermee heeft u de mogelijkheid om uw doelgroep in één keer te benaderen.

Bovendien steunt u hiermee onze vereniging en maakt u het voor ons mogelijk om onze leden via dit mooie blad te kunnen blijven informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van lupus, APS, sclerodermie en MCTD.

De kosten voor een advertentie bedragen per plaatsing:

  • Voor een kwart pagina € 100
  • Voor een halve pagina € 200
  • Voor een hele pagina € 400

Bij het plaatsen van 3 advertenties per jaar wordt de 4e gratis geplaatst! Voor vragen of plaatsing kunt u contact opnemen met ons, via info@nvle.org. Of vul direct onderstaand aanmeldingsformulier in om advertentieruimte te reserveren.

Aanmeldingsformulier Advertentie NVLE Venster

Advertentie grootte*

Aantal plaatsingen*
EenmaligTwee maaleen jaar lang: 4x waarvan 1x gratis

[recaptcha]